Nieuws Noaberhulp

Wij hebben uw steun nodig

Onze inzet is gratis!
Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften. Zonder deze steun kunnen wij ons niet inzetten voor ons doel. Daarom danken wij alle donateurs en sponsoren van Noaberhulp Zutphen. Wilt u ook graag Donateur worden?

Vrijwilliger worden?

Wilt u vrijwilliger worden bij Noaberhulp? Betrokkenheid bij dit werk en verantwoordelijkheidsbesef zijn de belangrijkste vereisten.
Daarnaast kunnen er uiteenlopende motieven zijn om dit werk te willen doen. De gemeenschappelijke deler is zinvol in de wereld bezig te willen zijn.