Dit zijn wij, dit is Stichting Noaberhulp.

Onze organisatie, Noaberhulp, opereert in bescheiden omvang en met een onopvallende aanwezigheid. Maar laat je niet misleiden door onze eenvoudige structuur. We zijn volledig operationeel en efficiënt in het bieden van cruciale ondersteuning aan onze gemeenschap.

Dankzij de ondersteuning van de Zutphense Uitdaging hebben we toegang tot ruimtes voor onze wekelijkse coördinatievergaderingen en maandelijkse bestuursvergaderingen, vriendelijk aangeboden door Arcus Fysiotherapie.

Onze middelen zijn misschien bescheiden, maar onze impact is groot: een telefoon, een toegewijde coördinator en vijfentwintig goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers. Met deze middelen vervullen we onze missie om ondersteuning te bieden aan hen die het het hardst nodig hebben.

Wie zijn we?

Onze coördinator, Joke Sieverink-Waarlo, staat aan het hoofd van Noaberhulp. Samen met onze vrijwillige coördinatoren zorgt zij ervoor dat Noaberhulp telefonisch bereikbaar is op 06 – 10 46 54 95.

Onze coördinatoren voeren kennismakingsgesprekken en coördineren de hulp die onze vrijwilligers bieden. Ze selecteren en begeleiden de vrijwilligers en zorgen voor hun opleiding.

 • Mw. V (Viola) Zevenhuizen

  Voorzitter
 • Mw. Y. (Yvette) Giesen

  Secretaris
 • Dhr. J. (Jan) Groot

  Penningmeester
 • Mw. Y. (Yvonne) ten Holder

 • Mw. J. (Joke) Sieverink-Waarlo

  Coördinator
 • Mw. L. (Louise) Runia

  invalcoördinator
 • Mw. M.E.H. (Ineke) Maciąg

  Marketing en communicatie

Onze activiteiten

Steunstichting
De Stichting tot Steun aan het werk van de Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp te Zutphen, ook wel bekend als de ‘Steunstichting’, heeft als doel om financiële steun te bieden aan het werk van Noaberhulp en terminale zorg in het algemeen.
Het werk van Noaberhulp omvat het bieden van aanvullende hulp aan thuis stervenden, zoals waak- en oppasdiensten ter ondersteuning van mantelzorgers. Ons werkgebied omvat niet alleen de gemeente Zutphen, maar ook de plaatsen Gorssel, Vorden, Lochem, Warnsveld en Steenderen.

Bij u in de buurt?

Noaberhulp is actief in:

 • Zutphen (Zutphen, Warnsveld)
 • Lochem (Lochem, Almen, Barchem, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen, Joppe, Laren)
 • Gedeelte Bronckhorst (Vorden en Steenderen) en centrum Brummen

Wie buiten dit gebied woont kan via www.vptz.nl in contact komen met de vrijwilligersorganisatie bij in de eigen omgeving.

Waarom doen we dit?

Kwaliteitskompas

Bij VPTZ Nederland streven we dagelijks naar kwaliteit. Het Kwaliteitskompas dient als leidraad en helpt ons bij het bevorderen van kwaliteit. Het biedt structuur en samenhang in ons denken en handelen op het gebied van kwaliteit en maakt deze inzichtelijk voor onze gasten/cliënten en samenwerkingspartners.

Het Kwaliteitskompas, gebaseerd op onze visie op kwaliteit, omvat de perspectieven relationele, professionele en organisatorische kwaliteit en is afgestemd op de diversiteit van onze leden. Het is geen doel op zich, maar een instrument om te werken aan kwaliteit.

Visie op kwaliteit

Onze visie op kwaliteit is gebaseerd op onze missie, waarbij we aan eenieder in de laatste levensfase en hun naasten opgeleide vrijwilligers bieden. We streven naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning, waarbij de wensen en behoeften van elke individuele gast/cliënt centraal staan. De vrijwilligers van Noaberhulp vormen de essentie van ons werk en zorgen belangeloos voor nabijheid, tijd, ondersteuning en aandacht.

Kwaliteitsbewustzijn is een kernwaarde bij al onze medewerkers en vrijwilligers, waarbij we streven naar continue verbetering op alle niveaus binnen onze organisatie. We dragen bij aan en leren van relevante onderzoeken, ontwikkelingen en innovaties in ons vakgebied.

Het Kwaliteitskompas helpt ons gestructureerd en systematisch te werken aan kwaliteit, waarbij we streven naar merkbare en meetbare verbeteringen. Samen leren en verbeteren staat centraal binnen onze organisatie, in samenwerking met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten onze organisatie.

Noaberhulp inschakelen is gratis!
Onze hulp is helemaal gratis, dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers. We maken wel degelijk kosten, maar een deel daarvan wordt gedekt door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor het overige deel vertrouwen we op giften. Zonder jouw steun zouden we ons belangrijke werk niet kunnen doen. Daarom willen we jou, en alle andere donateurs en sponsoren van Noaberhulp Zutphen, hartelijk bedanken. Zou je ook willen bijdragen aan ons doel?

Vrijwilliger worden?

Wil je vrijwilliger worden bij Noaberhulp? Jouw betrokkenheid en gevoel van verantwoordelijkheid staan voorop. Onze diensten zijn altijd in overleg maar vinden vooral ‘s avonds en ‘s nachts plaats.

Draag op een zinvolle manier bij aan de wereld door ondersteuning te bieden tijdens de laatste levensfase.