Wil jij ons steunen?

Onze missie om ondersteuning te bieden in de laatste levensfase is een belangeloos gebaar naar de gemeenschap. Echter, ondanks onze passie en inzet, brengt het realiseren van deze missie aanzienlijke kosten met zich mee.

Doe een donatie!

Wil je ons steunen? Dat kan!

Donaties zijn van harte welkom op NL23 RABO 0386710317 van de Stichting tot Steun aan het Werk van Stichting Terminale Thuiszorg ‘Noaberhulp’.

Noaberhulp is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN-nr 816664390).

Waarom donateurs zo belangrijk zijn voor Stichting Noaberhulp!

We zijn dankbaar voor de subsidie die we ontvangen vanuit het Ministerie van VWS, die wordt verdeeld over alle leden van de landelijke VPTZ en een groot deel van onze vaste kosten dekt.

Echter, er zijn nog steeds diverse kosten die niet worden gedekt, zoals de opleiding van vrijwilligers, vergoedingen voor vrijwillige coördinatoren, kilometervergoedingen, het drukken van folders en het organiseren van bijeenkomsten.

Hoewel onze hulp gratis is, zijn we altijd dankbaar voor elke vorm van eigen bijdrage of donatie. Eerdere acties, zoals collectes en lokale evenementen zoals Lady’s Circle, Heavensride en Roparun, hebben ons in het verleden ondersteund. We hopen dat we ook in de toekomst op de steun van donateurs kunnen rekenen om onze kosten te kunnen blijven dekken.

Vrijwilliger worden bij Noaberhulp?
Overweeg je om vrijwilliger te worden bij Noaberhulp? We verwelkomen graag mensen die betrokkenheid tonen en een gevoel van verantwoordelijkheid dragen.

Of je nu wordt gedreven door persoonlijke motivatie of een diepere wens om iets waardevols bij te dragen aan de wereld, bij Noaberhulp vind je een warme gemeenschap waarin jouw inzet wordt gewaardeerd!